ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

ให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกัน

  

                  สถิติการให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันครั้งแรก ที่ยิ่งใหญ่ทีสุดในประเทศไทย  จัดการสร้างสถิติโดยบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กตรา “พีเจ้น” ร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ  ร้านบีไนน์ มาเทอร์นิตี้, ELVIRA, Mom Club MCOT Family ช่อง 14, นิตยสารรักลูก ในเครือกลุ่มบริษัทอาร์แอลจี จำกัด, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  เพื่อการสนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมจากอกของตนเอง

                  สถิติครั้งนี้มีคุณแม่และลูกน้อย ร่วมสร้างสถิติถึง 410 คน ซึ่งเป็นสถิติในพื้นที่และสถิติจากคุณแม่ออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2558 ในงาน Thailand Breastfeeding Day by Pigeon  

ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สำหรับคุณแม่และลูกของประเทศไทย

  

                  บันทึกไทย Thailand Book of Records ร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกสถิติและมอบใบประกาศ   ยืนยันความสำเร็จในงานให้แก่ ตัวแทนผู้จัดงาน คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ,ผู้ร่วมจัดงาน และ คุณแม่-ลูกผู้ร่วมสร้างสถิติ

                                   

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter