ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> การศึกษาการศึกษา

โรงเรียนราษฎรแห่งแรก

 

  

        วัดมหรรณพาราม เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรก ตั้งขึ้นเมื่อปี 2427 ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อให้ราษฎรได้เล่าเรียน โดยจัดตั้งขึ้นในวัดมหรรณพาราม ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดมหรรณพ์

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter