ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> สถานที่ , สิ่งก่อสร้างสถานที่ , สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลใส่ใจโลก

 

          โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับรางวัลด้าน    นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน  และ รางวัล BEAT STAR ในโครงการ BEAT    AWARDS (Building Energy Awards of  Thailand) ประจำปี 2555 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน  นโยบายและแผนพลังงาน

 

 

 

 

 

 

  ภาพ : http://commons.wikimedia.org

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter