ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ของสะสมของสะสม

เหรียญที่ระลึก...ก่อร่างเป็นพิพิธภัณฑ์

 

 

          จากวัยเด็กที่เดินเที่ยวงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ และซื้อเหรียญเก็บเป็นระลึก ก้าวสู่นักสะสมและก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์  “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร”

 

           คุณจันทกาญจน์ คล้อยสาย เป็นคนหนึ่งที่เกิดในช่วง      ที่มีการฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในขณะนั้นเธอ      อายุเพียง ๑๒ ปี และได้มีโอกาสไปเที่ยวงานครั้งนั้น เธอเริ่มต้น    จากซื้อเหรียญที่ระลึกที่มีพระพักตร์ของรัชกาลที่ ๑ และรัชกาล      ที่ ๙ ในงานครั้งนั้น

           หลังจากเรียนจบและมีโอกาสทำงานกับอาจารย์พฤฒิ        พล ประชุมผล นักสะสมและบรรยายเรื่องธงสยาม ซึ่งอาจารย์      กำลังศึกษาค้นคว้าและเริ่มทำพิพิธภัณฑ์ เธอจึงได้เรียนรู้วิธี        การสร้างพิพิธภัณฑ์ และในช่วงนั้นเธอก็เก็บสะสมของที่ระลึก      มาเรื่อย ๆ เช่น หนังสือที่มีสัญลักษณ์เฉลิมพระนคร ๒๐๐ ปี              เหรียญต่าง ๆ จากนั้นก็เริ่มจัดหมวดหมู่ในแต่ละช่วงของ               การเฉลิมพระนครว่ามีอะไรบ้าง 

           เธอเริ่มศึกษาและติดตามหาของที่ระลึกตามหนังสือเพื่อ       สะสม และโชคดีที่พบสิ่งเหล่านั้นโดยง่ายอย่างอัศจรรย์ จากนั้น     จึงเริ่มศึกษาค้นคว้างานเฉลิมพระนครในแต่ละช่วงอย่างจริงจัง      และพบว่าในงานเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี และ ๑๐๐ ปี จัดได้ยิ่ง           ใหญ่อลังการไม่แพ้สมัย ๒๐๐ ปี ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจและเป็น         แรงกระตุ้นให้เธอเป็นนักสะสมให้สำเร็จ

            เธอพบว่าความรู้ที่มีในหนังสือ บันทึก หรือตาม พงศาวดาร น่าเสียดายหากไม่ได้นำไปเผยแพร่ให้เกิดความภาคภูมิใจ จึงตั้งใจจะนำความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่สู่คนรุ่นหลังโดยผ่าน พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเธอทำด้วยใจรัก ด้วยความทุ่มเท และด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             เหรียญและของที่ระลึกส่วนมาก ได้มาจากคนในวงการนักสะสมเหรียญ และส่วนหนึ่งก็ออกตามหาเอง จากการค้นคว้า การอ่านหนังสือ และหาจากคนที่เก็บเหรียญที่ระลึก ส่วนพวกเครื่องกระเบื้อง แก้วน้ำ จานรอง ก็ได้มาจากจตุจักร ตลาดนัดรถไฟ และจากตลาดเปิดท้ายขายของ

            จุดเริ่มต้นในการทำพิพิธภัณฑ์เกิดจากความตั้งใจว่า เมื่อรู้อะไรก็ตามจะต้องรู้ให้จริง เวลาที่เธอไปเล่าเรื่องให้เด็ก ๆ ฟัง พวกเขามักจะทำหน้าสงสัย เพราะเนื่องจากไม่มีในหนังสือเรียน เธอจึงอยากทำให้การเล่าประวัติศาสตร์เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจและเห็นภาพ ซึ่งการทำเป็นพิพิธภัณฑ์จะทำให้กระจายความรู้ได้อย่างกว้างขวาง ในการสร้างพิพิธภัณฑ์นี้อาจารย์พฤฒิพลมีส่วนช่วย ทั้งในเรื่องพื้นที่และการทำเว็บไซต์

            ช่วงที่มีการจัดงาน ๒๒๐ ปี รัตนโกสินทร์ที่ลานคนเมือง เธอก็ได้มีโอกาสนำของสะสมไปออกบูธจัดแสดงด้วย และได้ไปจัดแสดงในงาน ๑๐๐ พิพิธภัณฑ์ ของมูลนิธิเพื่อนพิพิธภัณฑ์ไทย นอกจากนี้ก็ยังได้รับเชิญไปให้ความรู้จากกลุ่มคนที่เก็บสะสมเหรียญ

            เธอเล่าว่า ความสุขที่ได้จากการเก็บสะสมของเหล่านี้ คือ ทำให้รู้สึกว่าเป็นคนไทยที่มีคุณค่าต่อแผนดินเกิด ได้ตอบแทนบุญคุณประเทศชาติ และได้เล่าเรื่องหรือบรรยายให้แก่ผู้ที่สนใจได้ฟังกัน โดยทำให้ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศชาติเป็นเรื่องสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่อ การสะสมของที่ระลึกนั้นยังมอบความสุขใจความเพลิดเพลินใจ และความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้สู้คนรุ่นใหม่ต่อไป 

 

           เธอคิดว่าคนไทยจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อจะได้ทราบว่าประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่นั้นเกิดจากเรี่ยวแรงของบรรพบุรุษ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปกป้องรักษาไว้ให้ลูกหลาน และหวังว่าผู้ที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของเธอ จะรู้สึกรักและหวงแหนชาติบ้านเมือง และร่วมกันดูแลผืนแผ่นดินนี้ด้วยความภาคภูมิใจ

 

            เหรียญที่ระลึกแบบต่าง ๆ  ๒๐๐ เหรียญ และของที่ระลึกอื่น ๆ อีกรวม ๕๑๕ ชิ้น อาทิ ถ้วย จาน แก้ว ป้าย ล้วนเล่าประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งอวดความภาคภูมิในในความเป็นคนไทยโดยนักสะสมอย่างคุณจันทรกาญจน์ คล้อยสาย ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร ซอยลาดพร้าว ๔๓ กรุงเทพมหานคร            

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter