ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ศิลปะ,วัฒนธรรม,บันเทิงศิลปะ,วัฒนธรรม,บันเทิง

เล่นหนังมากที่สุด

 

          

 

              สมบัติ เมทะนี เป็นดาราแสดงนำชายที่แสดง  

       ภาพยนตร์มากที่สุด เริ่มแสดงตั้งแต่ปี 2503 และ

       เคยได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นนักแสดงที่

       แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกที่ 617 เรื่อง

 

 

 

 

         ภาพ : http://gossipstar.mthai.com

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter