ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> จิตอาสาจิตอาสา

หมอแมกไซไซ

 

                

               ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคนในชนบท ดูแล   

        สุขภาพของประชาชนที่สุขศาลา อ.พล 
           จ.ขอนแก่น ทำให้ศาสตราจารย์พิเศษ

        นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ เป็นคนไทย

         คนแรกที่ได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซ สามขา

         ผู้นำชุมชน เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖

 

 

 

ภาพ : http://krasae.webs.com

 

 

 

 

           

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter