ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ยานพาหนะ,คมนาคมของสะสม

สะสมเบียร์มากที่สุด

 

เพราะวิชาชีพที่เป็นอาจารย์สอนคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงต้องศึกษาและถ่ายทอดวิชาการเรื่อง ชีวภาพ จุลชีว การหมัก การบ่ม และเมื่อได้ไปศึกษาเฉพาะทางเรื่องเบียร์ที่ต่างประเทศ ทำให้ซึมซับจนกลายเป็นความชอบชิมและรักในการสะสมเบียร์ ของอ.ธวัชชัย วิบูลย์จันทร์ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า ผมเป็นนักชิมและนักสะสม แต่ผมไม่ใช่นักดื่ม

 

    

 สาเหตุที่ทำให้ชอบชิมและสะสมเบียร์ เพราะเบียร์แต่ละยี่ห้อ จะมีความต่าง ตั้งแต่กระบวนการผลิต รสชาติ บรรจุภัณฑ์ บางยี่ห้อมีความแปลกที่เป็นเสน่ห์ เช่น กระป๋องเล็กหรือใหญ่กว่ายี่ห้ออื่น การผลิตเฉพาะกิจของบางยี่ห้อ ฉลากแบบ 3D ที่ต้องใช้แว่นตาสามมิติอ่าน เป็นต้น ความต่างนี้จะแฝงความเป็นศิลปะ และการเล่าเรื่องราวของชุมชนที่ผลิตนั้นๆ การเก็บไว้นอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีมูลค่าเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นด้วย หากเบียร์นั้นๆ กลายเป็นของหายาก

 

       

 

เบียร์ที่สะสมนับพันนั้น อ.ธวัชชัย หาซื้อด้วยตนเองและเพื่อนซื้อมาฝากบ้าง แต่จะไม่ฝากซื้อ เพราะไม่อยากให้ใครต้องมีภาระ  ซึ่งเป็นกฎเหล็กของการสะสมของอ.ธวัชชัย และนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในเรื่องการสะสมว่า “ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ มีเริ่มต้น เป็นอยู่ และสูญสิ้น ซึ่งการสะสมก็เช่นเดียวกัน   ฉะนั้น หากของสะสมเกิดสูญหายหรือแตกสลายไปก็ต้องทำใจยอมรับอย่างไม่เป็นทุกข์”

 

การเป็นนักชิมและนักสะสม ทำให้อ.ธวัชชัย กลายเป็นผู้ล่า คือ จะมีกลุ่มที่ชื่นชอบการชิมเบียร์เหมือนกัน จะไปรวมตัวกันเพื่อชิมเบียร์หากรู้ว่ามีเบียร์ใหม่ๆ ที่ไหน ซึ่งคนอื่นชิมแล้วจะเพียงแค่เก็บรสชาติติดปลายลิ้นและความสุขใจกลับบ้าน แต่อ.ธวัชชัย จะชิม 1 ขวด และเก็บไปสะสมไว้ในห้องนอนอีก 1 ขวด โดยจะเก็บแบบสมบูรณ์เหมือนที่ออกมาจากร้าน ซึ่งบันทึกไทย Thailand Book of Records ไปบันทึกมา ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 มีเบียร์ทั้งขวดและกระป๋องรวมทั้งสิ้น 1,319 หน่วยถึงปัจจุบันคงจะมีเพิ่ขึ้นอีกนับสิบ นับร้อย หรือนับพัน

 

                                                                                                

อ.ธวัชชัยนับเป็นนักสะสมมืออาชีพ เป็นนักสะสมที่ยอดเยี่ยม เพราะมีการทำทะเบียนเบียร์ที่สะสมไว้ ตั้งแต่ ยี่ห้อ ประเภท แหล่งผลิต ที่มา และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจดจำ

อ.ธวัชชัย พูดย้ำเสมอว่า ผมไม่ใช่นักดื่ม แต่ไม่ว่าใครจะดื่มเพื่อชิมหรือดื่มเพราะชอบก็ต้องไม่ขับ ไม่ใช่เมาไม่ขับ แต่ดื่มแล้วต้องไม่ขับโดยเด็ดขาด  

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter