ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ของสะสมของสะสม

ศิลป์สังวาส เรื่องราวธรรมดาของมนุษย์สู่งานศิลปะ

 

 

          ศิลปะที่มีอยู่ในตัวตนของ คุณอุทัยพันธ์ จึงทำให้เป็นนักสะสมงานศิลปะไทยอีกคนหนึ่ง แต่ที่ไม่เหมือนใครคือ เป็นงานศิลปะที่น้อยคนจะมีเก็บไว้อย่างมากมาย นั่นคือ ศิลปะเชิงสังวาส

 

 

          สังวาสคำที่แปลว่า การร่วมประเวณี กามารมณ์ 

     หลายคนอาจรู้สึกอาย ขวยเขิน จนถึงเป็นข้อต้องห้าม

     กับเรื่องประเภทนี้  เพราะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับ

     วัฒนธรรมไทยจึงไม่เปิดเผยโจ่งแจ้ง แต่ของสะสม

     ของคุณอุทัยพันธ์นั้น เป็นศิลปะโดยแท้ มิใช่กามา

     สวมรอย หรือศิลปะแอบอ้าง คือ เป็นงานศิลปะ

     สังวาส ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ แต่ก่อให้

     เกิดอารมณ์สุนทรียศิลป์ เป็นความงดงามในเรื่องราว

     ธรรมชาติของมนุษย์ 

          คุณอุทัยพันธ์ มองเห็นความงดงามของศิลปะ

     แขนงนี้ และได้ไปเห็นต่างบ้านต่างเมืองเขาสะสมกัน

      แต่คนไทยยังไม่มีใครสะสม จึงเป็นแรงบันดาลใจให้

      เก็บมาเรื่อยๆ ตั้งแต่อายุ ๒๕ ปี เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ โดย

      เลือกเฉพาะที่เป็นศิลปะของไทยเท่านั้น เมื่อสะสม

      ได้จำนวนมากแล้ว จึงอยากจะอวดแสดง และแบ่ง

      ปัน จึงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยตั้งชื่อที่สวยหรูให้ว่า

       กามาวิจิตรา     

            ในพิพิธภัณฑ์มีทั้งศิลปะประเภทจิตรกรรม

     ประติมากรรม โดยจะเป็นภาพวาดเสียส่วนมาก และยัง

      มีอีกส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ไม่ได้นำออกมาแสดง และยัง

      ไม่เคยจัดแสดงที่หอศิลป์แห่งใดมาก่อนเลย มีการแบ่งส่วนประเภทของงาน โดยรูปภาพจะติดไว้ตามผนัง งานปั้นจะใส่ไว้ในตู้โชว์ และยังมีห้องโชว์เฉพาะ ซึ่งกำลังจะแยกออกไปแสดงในพื้นที่ใหม่ในเร็วๆ นี้    

 

 

         จำนวนของสะสม ๑,๓๕๐ ชิ้น ซึ่งหายากทุกชิ้น ชิ้นแรกนั้นเป็นภาพวาด ได้มาจากภาคอีสาน โดยซื้อมาจากชาวบ้าน ของส่วนมากได้จากชาวบ้านตามต่างจังหวัด ตามชนบท ซึ่งคุณอุทัยพันธ์จะขอซื้อไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็ตาม และได้มาจากภาคอีสานมากที่สุด ผู้ใหญ่บางท่านที่คุ้นเคย ซึ่งสะสมของประเภทนี้ไว้บ้างเห็นว่าคุณอุทัยพันธ์ชื่นชอบ และสะสมจริงจังจึงยกให้ทั้งชุดก็มี

           

          คุณอุทัยพันธ์ คาดหวังว่า ศิลปะเชิงสังวาสของรักของสะสมของเขาและกามาวิจิตรา จะทำให้ผู้ที่ได้มาสัมผัส  จะรื่นรมย์ในการเสพงานศิลป์ และรู้จักการดำเนินชีวิตเชิงสังวาสของคนสมัยก่อน และเข้าใจว่านี้คือเรื่องธรรมชาติของทุกคน

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter