ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคม



มนุษย์สังคม

ศาสนาพุทธ

 

 

           เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณ พ.ศ.

     236 ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในดินแดนนี้  การ

     เผยแพร่นำโดยพระโสณะและพระอุตตระ 

      พระเถระชาวอินเดีย

 

 

 

        

       ภาพ : http://wijunlo.blogspot.com

 

  

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทย



ที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter