ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

 

 

            ชายสูงวัยที่ใครๆ มักเรียกท่านว่า “คุณ

     พ่อ”ด้วยความเคารพและศรัทธา และหลาย

     คนมองภาพคุณพ่อคนนี้ว่า เป็นบิดาแห่ง

     กล้วยไม้ไทย เพราะท่านเป็นผู้คร่ำหวอดใน

     วงการเกษตรกรรมและกล้วยไม้  

            ในสมัยที่อ.ระพีเป็นเด็ก กล้วยไม้เป็นของ

     ที่หาดูยากจะมีปลูกเฉพาะกลุ่มสังคมชั้นสูง

     เวลาที่เข้าไปขอดูมักจะถูกไล่ออกมา ท่านจึง

     ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำให้กล้วยไม้เป็นของที่

     คนธรรมดาก็สามารถชื่นชมได้  จึงศึกษา

     ค้นคว้าทางด้านกล้วยไม้อย่างจริงจัง  จน

     กระทั่งมีความรู้ระดับแนวหน้าของไทย  และ

     นำกล้วยไม้ไทยให้โด่งดังไปทั่วโลก อีกทั้งนำ

     ความรู้ที่มีนั้นเผยแพร่แก่ผู้สนใจโดยมิเคยหวง

     วิชาเลย เพราะท่านเชื่อว่าคนต้องมีจิตใจที่

     อิสระ  เมื่ออิสระแล้วจะทำงานได้อย่างมีความสุข ไม่ยึดติดกับอะไร  ทำให้กล้วยไม้ที่ท่านปลูกอยู่ในใจชาวบ้านทุกคน 

 

              ในสมัยที่ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ท่านประพฤติตนอย่างสุภาพ ถ่อมตัว เข้าถึงทุกคนแม้กระทั่งคนงาน เวลาท่านขับรถแล้วเจอนิสิตจะหยุดรถรับและพาไปส่ง หากสังเกตจะเห็นว่ารถของท่านจะมีนิสิตเต็มคันเสมอ  ในเรื่องงานนั้นท่านก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่  หากยังทำไม่เสร็จก็จะทำต่อจนเสร็จให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะนอนไม่หลับ  และเวลาอ.ระพีสอนจะไม่เอาแต่พูดอย่างเดียว แต่จะลงมือทำไปด้วยกันกับผู้เรียนโดยไม่ถือตัว และไม่เที่ยวตัดสินใครว่าเก่งหรือไม่เก่ง เพราะเกรดก็เหมือนกระดาษใบเดียว ไม่อาจวัดคนคนหนึ่งได้ ชีวิตต่างหากคือของจริง การเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมีปัญญาพอในการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างถ่องแท้ 

 

              ทุกวันนี้โลกพัฒนาไปมาก เทคโนโลยีใหม่ๆ กำเนิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบทุนนิยมกำลังเฟื่องฟู ท่านรู้สึกเป็นห่วงเยาวชนมาก และอยากให้หันมาสนใจด้านเกษตรกรรมบ้าง โดยแนะว่าผู้ใหญ่ที่มีอำนาจต้องลงไปทำด้วย ต้องมีเมตตา และมีความเป็นกันเอง และเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ผู้ใหญ่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ไม่ควรไปบังคับเขา เมื่อทำแล้วเกิดผลดีวันหนึ่งพวกเขาจะทำตามเอง และที่สำคัญต้องละความเห็นแก่ตัวอย่าเอาแต่โทษกัน ทำตัวให้ดี มุ่งมั่น มีพลัง ปล่อยวาง ทำจิตให้อิสระ สร้างศิลปะให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณ เมื่อนั้นก็แสดงออกได้อย่างมีความสุข

 

             ถึงโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็เป็นแค่สิ่งสมมติท่านไม่เคยสนใจ มุ่งทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ ท่านจะย้ำเสมอว่า “ทำงานอย่าอยู่เฉย” และ “ตื่นอยู่เสมออย่าหลับ” แม้ว่าจะเหนื่อย ก็ต้องเปลี่ยนความเหนื่อยนั้นให้เป็นความสุข โดยการไม่หวังอะไร ไม่ยึดติดกับอะไร และในชีวิตของคนเรานั้น การเรียนรู้ดีที่สุด เพราะสามารถดับทุกข์ได้

 

            แม้ว่าในวันนี้อายุของท่านจะมากแล้วก็ตาม แต่ยังไม่หยุดทำงานเช่นคนอื่นที่นั่งนับวันถอยหลัง เพราะท่านบอกกับเราว่าชีวิตของท่านนับถอยหลังมาตั้งแต่เกิดแล้ว ท่านจึงเอาเวลาที่เหลือทำเพื่อสังคม

 

 

 

 

 

 

 


 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter