ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

วันยุทธหัตถี

 

          หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2135 วันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา

 

อ้างอิงภาพ     http://penthai4.blogspot.com/   และ    http://movie.mthai.com

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter