ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> กีฬากีฬา

รัสเซียจอมอึดว่ายน้ำรอบเสม็ด

 

 

             

           

          Mr.Vasily Bochkarev ชาวรัสเซียท้าบันทึกสร้างสถิติว่ายน้ำรอบเกาะเสม็ดโดยลำพังแบบไม่หยุดพักขึ้นฝั่ง ด้วยการว่ายน้ำด้วยตีนกบลากทุ่นขนน้ำ อาหาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้วยตนเองรอบเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ด้วยสถิติระยะทางรอบเกาะ 22.8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการว่าย 11 ชั่วโมง 39 นาที  โดยเริ่มว่ายตอนเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 และว่ายรอบเกาะสำเร็จก่อน 18.00 นาฬิกาของวัน

 

 

เดียวกัน   การว่ายน้ำของ Mr. Vasily รอบเกาะในประเทศไทยนี้ มิใช่ครั้งแรก เพราะเขาเคยว่ายรอบเกาะเสม็ดสำเร็จมาแล้วแต่ไม่ได้บันทึกเป็นทางการ    

             

               แต่ครั้งนี้ บันทึกไทย Thailand Book of Records องค์กรจดบันทึกสถิติทุกแง่มุมองค์กรเดียวของประเทศไทย นำโดยนายธัญญา ผลอนันต์  ติดตามไปเป็นสักขีพยาน จดบันทึกสถิติและมอบใบประกาศยืนยันความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย และต้นเดือนธันวาคมปีนี้ Mr. Vasily ยืนยันว่าจะมาสร้างสถิติว่ายน้ำรอบเกาะช้างอีกครั้งหลังจากเคยสร้างสถิติเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไม่สำเร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter