ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

พีเจ้นสร้างสถิติใหม่

พีเจ้นสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่  ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นเนล จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กตรา “พีเจ้น”ทุบสถิติการให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันในงาน Thailand Breastfeeding Day By Pigeon อุ่นรักจากอกแม่ ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ ครั้งที่ ๒ โดยได้รับการบันทึกใน Thailand Book of Recordsอีกครั้ง นับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของ “พีเจ้น” กับคุณแม่และลูกน้อยในประเทศไทย และเป็นการทุบสถิติครั้งใหม่ของพีเจ้น เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้คุณแม่ในประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยตนเอง และยาวนานที่สุด งานจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

            ปีนี้จัดกิจกรรมและสร้างสถิติพร้อมกัน ถึง ๒ แห่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ ณ. อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ   และที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยงานนี้มีคุณแม่และลูกน้อยร่วมสร้างสถิติมากถึง ๗๙๖ คน หรือ ๓๙๘ คู่ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร ๓๐๑ คู่ และเชียงใหม่อีก ๙๗ คู่ ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ที่มากกว่าครั้งแรก ถึง ๑๙๓ คู่ ซึ่งถือว่างานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคุณแม่ ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากร่วมรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่แล้ว  งานนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่มีกำลังใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ยาวนานที่สุด

 

สร้างสถิิติที่ กรุงเทพฯ

  

 

สร้างสถิติที่เชียงใหม่

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter