ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ยานพาหนะ,คมนาคมแปลกมหัศจรรย์์

พาเหรดช้างยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ขบวนพาเหรดช้าง และการจัดอาหารเลี้ยงช้างปริมาณมากที่สุดในโลก

 

            จังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดการทุบและสร้างสถิติ การจัดขบวนพาเหรดช้าง และการจัดอาหารเลี้ยงช้างปริมาณมากที่สุดในโลก โดยจัดการสร้างสถิติในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์และงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 16) ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมืองสุรินทร์

  

  

                โดยการทุบสถิติในครั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดอาหารเลี้ยงช้าง ได้แก่ ข้าวโพด มันแกว แตงโม แตงกวา กล้วย สับประรด รวมน้ำหนัก 67,650 กิโลกรัม วัดโดยการชั่งที่ได้มาตรฐาน ณ ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ท่ามกลางคณะกรรมการ สักขีพยาน ตัวแทนของ Thailand Book of Records (บันทึกไทย) และ Asia Book of Records นับว่าปริมาณอาหารในปีนี้มากกว่า 60 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และทุบสถิติที่เคยบันทึกไว้เมื่อปี 2546ซึ่งเคยจัดอาหาร 50 ตัน เพื่อเลี้ยงช้าง 269 เชือก

  

                และเช้าของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มีการดำเนินการจัดขบวนพาเหรดช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีช้างพร้อมขบวนพาเหรดที่จัดขึ้นอย่างสวยงาม ภายในขบวนมีพาเหรดนอกจากมีช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์แล้ว ยังมีขบวนรถอาหารช้างที่จัดด้วยพืช ผัก ผลไม้ อย่างสวยงาม และมีนักแสดงรวมถึงบุคคลสำคัญร่วมขบวนพาเหรดอย่างพร้อมเพรียง โดยเคลื่อนขบวนจากบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ไปยังลานบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง เพื่อมากินอาหารที่จัดเตรียมไว้ ทำให้เป็นขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีปรากฏในที่ใดมาก่อน และเป็นการสร้างสถิติ การจัดขบวนพาเหรดช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีช้างร่วมขบวน จำนวน 256 เชือก และคนร่วมขบวน จำนวน 1,053 คน ซึ่งสถิตินี้ได้รับการบันทึกใน Thailand Book of Records (บันทึกไทย) และ Asia Book of Records เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558    

  

  

  

                

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter