ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

พระพุทธรูปที่มีขนาดยาวที่สุด

 

          พระพุทธไสยาสน์ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นพุทธศิลป์แบบพม่า สร้างด้วยปูนปั้น ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยน้ำพริก หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีความยาวจากพระเกตุมาลาจรดถึงพระบาท 85 เมตร

 

 

 

ที่มา 1. http://www.bloggang.com/data/p/panichlers/picture/1314260586.jpg

2. http://moohin.com/trips/phrae/watpratasutonkiri/

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter