ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ศิลปะ,วัฒนธรรม,บันเทิงศิลปะ,วัฒนธรรม,บันเทิง

ผู้ริเริ่มการนุ่งผ้าถุงคนแรก

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเป็นพระราชธิดาในพระราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแด่สมเด็จพระศรีสวรินทีราชบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ถือเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทรงนำสมัยในเรื่องการแต่งกาย ทรงโปรดปรานฉลองพระองค์กระโปรง และทรงเป็นผู้ริเริ่มการนุ่งผ้าถุงเป็นพระองค์แรก โดยการดัดแปลงผ้าซิ่นธรรมดาให้เป็นผ้าถุงสำเร็จเพื่อความสะดวกสบายในการนุ่ง

 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/9/9f/Princess_Valaya_ Alongkorn2.jpg/190px-Princess_Valaya_Alongkorn2.jpg

และ http://politic.myfirstinfo.com/Thaidata/image.asp?id=675223

 

เรียบเรียงผลงาน น.ส.สุชาดา สวัสดี

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter