ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ศิลปะ,วัฒนธรรม,บันเทิงศิลปะ,วัฒนธรรม,บันเทิง

ปาล์มทองคำเรื่องแรก

 

            ลุงบุญมีระลึกชาติ (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) นับเป็นภาพยนตร์จากภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลปาล์มทองคำ จากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่

63 พ.ศ. 2553 กำกับโดยอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter