ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ยานพาหนะ,คมนาคม



สถานที่ , สิ่งก่อสร้าง

บ้านตีลังกาแห่งแรกในไทย

 

     

 

บ้านตีลังกา Baan Teelanka (The Upside Down House) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์โดย คู่สามีภรรยานางสาวรุ่งทิวา ยอดยิ่ง ชาวไทย กับ Mr. Alex Riva ซึ่งทั้งคู่นำแนวคิดบ้านกลับหัวนี้มาจากต่างประเทศ และนำมาสร้างสรรค์ความแปลกให้กับประเทศไทย

                                                        

โดยเป็นบ้าน 3 ชั้น รูปทรงเป็นบ้านสไตล์ตะวันตก แต่ความพิเศษคือ ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งทั้งหมด จะตั้งในลักษณะกลับหัว หลังคาบ้านจะตั้งติดที่พื้นดิน พื้นบ้านจะตั้งชี้ขึ้นฟ้า เมื่อเข้าไปภายในบ้าน จะพบว่าข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างจัดวางในแบบตีลังกา คือ จะติดอยู่บนพื้นบ้านที่อยู่เหนือศีรษะ

                          

ส่วนด้านนอกบ้าน มีสวนพิศวงที่มีความกว้าง 950 ตามรางเมตร อีกด้วย บ้านนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ 23 เมษายน 2557

 

         

บันทึกไทย Thailand Book of Records จึงบันทึกว่า คุณรุ่งทิวา ยอดยิ่งและ Mr. Alex Riva เป็นผู้สร้างสรรค์บ้านที่แปลก เป็นบ้านกลับหัว ครั้งแรกในประเทศไทย

 

Mrs. Rungthiwa Yodying and Mr. Alex Riva,  

the owners and creators of Baan Teelanka (The Upside Down House),

the first and the only upside down house, both exterior and interior, in

Thailand.  Baan Teelanka (The Upside Down House)  is completed  and

open for public on April 23, 2014 at  Mueang Phuket District, Phuket Province.     

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทย



ที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter