ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> การศึกษาการศึกษา

นักจำชาวเวียดนาม Memory Records

               

 

 Duong Anh Vu หนุ่มเวียดนาม อายุ 27 ปี

ปัจจุบันอยู่ที่นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางมาสร้างสถิติความจำที่ประเทศไทย ซึ่งเขาสามารถจำข้อมูล ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ  รวมข้อมูล 108 หมวด ของประเทศต่างๆ ในโลก  206 ประเทศ  นับรวมจำนวนข้อมูลในสมองของเขา 22,248 ข้อมูล  โดยเขาใช้เวลาแสดงความสามารถในการจำของเขาราว 2 ชั่วโมง ต่อหน้าสักขีพยาน จากบันทึกไทย Thailand Book of Records อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น และคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม 30 คน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

 

   

            Duong Ahn Vu แสดงความจำเพื่อการสร้างสถิติครั้งนี้ ด้วยวิธี การลงตำแหน่งของชื่อประเทศ เมือง และเกาะ ต่างๆ บนแผนที่โลกอันว่างเปล่า ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด 
           
           หลังจากนั้นเขาใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการเขียนชื่อประเทศและจำนวนพื้นที่ของแต่ละประเทศบนกระดาน ให้สักขีพยานในห้องตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งครั้งนี้ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด
แต่ก็นับว่าเขาเป็นอัจฉริยะด้านความจำ เพราะผิดเพียงแค่ 1 เท่านั้น จากนั้น ผู้ชมและสักขีพยานในห้องยังสุ่มตัวอย่างถามข้อมูล 125 ข้อมูล รวมทั้งข้อมูลของประเทศไทยด้วย  ซึ่งเขาก็ตอบได้ถูกต้องและยังอธิบายข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลบางตัวอีกด้วย  
 
 
 
Duong Anh Vu จึงได้รับการบันทึกโดยบันทึกไทย Thailand Book of Records ว่าเป็นผู้ที่สามารถจำข้อมูลความแตกต่างของประเทศต่างๆ 206 ประเทศ จากทั่วโลก ได้มากที่สุด  
 
                                                                                 
                                                               

Mr.  Doung Ann Vu, 27 years old, resident of Ho Chi Minh City, the Socialist Republic of Vietnam sets a record of memory feats of 108 pieces of geo-economics information (cultural, economic, political and social) of  206 countries, totaling 22,248 data, at Faculty of Engineer, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand on March 26, 2015.

                                                                                                               

The attempt lasted 2 hrs and recalling 125 sampling data from memory.

He wrote name of counties and area size of 206 counties with only one error, including identifying geographic names on a blank world map, with no error, morover he explained 

economic , GDP (nominal), GDP per person, Reserves oil, money, capital, coastline, the political system and other of many counties.
 

The attempt was witnessed by 4 officials of Thailand Book of Records, 1 engineering professor of the Chulalongkorn Universityand 28 students to assist the witnesses.

                                                                                     

Tanya Phonanan,Founder & Editor-in-chief of Thailand Book of Records said  "Mr. Dương Anh Vũ has shown a unique memory feast by remembering  22,248 items of Geoeconomic data of 206 countries. He will inspire youth of the AEC nations that the more you known about your neighbours the better you can communicate and understand each others. The. most important point is that memory and knowledge is something trainable".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter