ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

ธงไตรรงค์

 

          

            ธงชาติไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายครั้ง  

     รูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2460 สมัย

     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

      พระราชทานนามว่า ธงไตรรงค์

 

 

 

 

 

     

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter