ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> จิตอาสาจิตอาสา

ดูแลผู้ป่วยเอดส์

 

 

           พระอุดมประชาทร หรือ เจ้าคุณอลงกต

ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

             ท่านช่วยเหลือสังคมด้านโรคเอดส์จนถึงปัจจุบัน เริ่มจากก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์

บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย เมื่อปี 2535

ท่านได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูทางสังคมลมากมาย เช่น รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ จากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

                                                   

                                                ภาพ : http://www.manager.co.th

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter