ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ยานพาหนะ,คมนาคมยานพาหนะ,คมนาคม

จักรยานผ้าไหม คันแรกของโลก

         

จักรยานผ้าไหมคันแรกของโลก เกิดจากแนวคิดร่วมกันของ ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ , ผศ.ดร.อภิชาติ อาจนาเสียว ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายสุธา ลอยเดือนฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและนวัตกรรม

 

 

เพราะอยากนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้อง­ถิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เวลา ๑ ปีในการร่วมกันคิดค้น ทดลอง เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนได้จักรยานผ้าไหมคันต้นแบบที่สามารถนำมา­ใช้ปั่นได้จริง ถือเป็นจักรยานผ้าไหมทำมือที่ทำสำเร็จเป็น­คันแรกของโลก ซึ่งโครงจักรยานผ้าไหมได้ทำการจดสิทธิบัตรแล้­ว โดย โครงผ้าไหมได้ ๒ วัน ต่อ ๑ โครง ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือนจึงจะสำเร็จ ๑ คัน                                                                                           

        

ขอบคุณภาพจาก : http://rider.in.th/bicycle-news/278-bike-frame-silk.html

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter