ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> ศิลปะ,วัฒนธรรม,บันเทิงศิลปะ,วัฒนธรรม,บันเทิง

คนไทย ไชยโยครั้งแรก

 

ในอดีตคนไทยเวลาจะแสดงความดีใจหรือเอาฤกษ์เอาชัยจะใช้วิธีการให้มีคนนำเป็นต้นเสียงร้องเสียง “โห่................” ลากยาว และคนที่เหลือก็รับด้วยเสียง “ฮิ้ว” กันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงความดีใจและเอาฤกษ์เอาชัย

 

แต่เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กำลังทำพิธีบวงสรวงและสังเวยดวงพระวิญญาณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กองทหารเสือป่าและลูกเสือที่เดินขบวนเวียนเทียนรอบเจดีย์เมื่อครบรอบแล้วก็ทำการร้อง “โห่....ฮิ้ว” เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย แต่เสียงที่ได้กลับไม่พร้อมเพรียงกัน

 

พระองค์จึงเปลี่ยนวิธีการเอาฤกษ์เอาชัยเสียใหม่ด้วยการตะโกนนำว่า “ไชย”และบรรดาทหารเสือป่าและลูกเสือก็ตะโกนกลับมาว่า “โย” โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง ๓ ครั้ง

 

 

นี่จึงเป็นที่มาของการ “ไชยโย” ในประเทศไทย

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter