ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> กีฬากีฬา

ขี่จักรยานสองแผ่นดิน

 

 

               บันทึกไทยThailand Book of Recordsผู้บันทึกสถิติหนึ่งเดียวในประเทศไทย ร่วมบันทึกการสร้างสถิติของจังหวัดตราดอีกครั้ง ในการรวมพลคนรักการขี่ โดยขี่จักรยานข้ามแผ่นดินไทย-กัมพูชา รวมนักขี่ชาวไทยและกัมพูชาที่บันทึกไว้ทั้งสิ้น 999 คัน นับว่าเป็นการร่วมขี่จักรยานสองเชื้อชาติโดยข้ามแดนจำนวนมากที่สุดในประเทศ

 

                ขบวนเริ่มขี่จากอนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธินบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ผ่านชายแดนบ้านจำเยี่ยม ประเทศกัมพูชา ข้ามสะพานแม่น้ำเกาะปอ สิ้นสุดที่สวนสาธารณะเกาะกง จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร ในกิจกรรม : ปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน : ไทย – กัมพูชา (ตราด-เกาะกง) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556  ซึ่งกิจกรรมขี่จักรยานสานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชานี้ จังหวัดตราดเคยจัดขึ้นแล้ว แต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ ครั้งนี้เป็นการรวมนักขี่จักรยานไทยและกัมพูชา จำนวนมากกว่าครั้งก่อน

 

 

               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และกรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา จึงมอบหน้าที่ให้ บันทึกไทย Thailand Book of Records มาเป็นสักขีพยานและบันทึกสถิติครั้งนี้ไว้ และเป็นการรวมพลขี่จักรยานข้ามแดนจำนวนมากกว่าพันคัน ของสองชนชาติครั้งแรกที่บันทึกไทยบันทึกสถิติไว้และจะรวบรวมสถิติลงในหนังสือรวบรวมสถิติรายปี

 

 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter