ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> การศึกษาการศึกษา

ขี่จักรยานข้ามสามทวีป

 

 

ปรีชา พิมพ์พันธุ์ คนไทยคนแรกที่ขี่จักรยานข้าม

สามทวีป คือ เอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยบิน

ข้ามประเทศจากสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๔ ไปลงสนามบินกัลกัตตา

และขี่ต่อไปยังรัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เพื่อไปเรียนปริญญาโท ใช้เวลาขี่ไปถึงจุดหมาย ๖

เดือน

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter