ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> กีฬากีฬา

ขี่ขึ้นฟ้าท้าบันทึกโลก

 

          นายอิสระ บุษบาอายุ ๑๗ ปี ชาวจังหวัด        นครราชสีมา ท้าฟ้าขี่มอเตอร์ไซค์สตาเลียน

   มินิไต่ตึกใบหยก ๒ ที่มีความสูงถึง ๓๐๔ เมตร     ๘๘  ชั้น นับว่าเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศไทย       โดยขี่ขึ้นในแนวตั้งทางบันไดหนีไฟถึงชั้นที่     ๘๔ โดยใช้เวลาสั้นที่สุด คือ ๑๔.๒๒.๖๗๖          นาที

          การแข่งขันไต่ฟ้าครั้งนี้ จัดขึ้นจากแนวคิด

   ของนายเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย ประธาน

   กรรมการบริหารของบริษัท พาวเวอร์ สตาเลียน

   จำกัดผู้จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซต์ “สตาเลียน

    มินิ” เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์โลกในกินเน

    สบุ๊ค และเพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษาราชา

    ของแผ่นดิน ในชื่อกิจกรรม “ขี่ขึ้นฟ้า ท้าบันทึก

    โลก” เมื่อปี ๒๕๕๕

 

         

          มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๖๐ คน ผู้ และคัดให้เหลือเพียง ๑๑ คน โดยมีผู้หญิงเพียง ๑ คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมด้วย เช่น ผรั่งเศส อิตาลี จีน และพม่า  การแข่งขันนี้จัดว่าเป็นกีฬาผาดโผนแบบ Extreme เสี่ยงอันตราย ผู้แข่งขันจะต้องใช้จังหวะและทักษะในการขับขี่ เพราะบันไดหนีไฟมีความชันและเป็นทางระยะสั้น แต่ผู้จัดก็มีการเตรียมการในเรื่องความปลอดภัยอย่างดี 

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter