ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> การศึกษาการศึกษา

กำเนิดโรงเรียนอนุบาล

 

         โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2433 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ เป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงเลี้ยงเด็กแห่งแรกของไทยขึ้น ที่ตำบลสวนมะลิ ริมถนนบำรุงเมือง ซึ่งโรงเลี้ยงเด็กแห่งนี้ได้กลายเป็นแนวคิดในการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลในเวลาต่อมา 

 

           

          ภาพ : http://topicstock.pantip.com

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter