ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> การศึกษาการศึกษา

การสอบไล่ครั้งแรก

 

         เกิดขึ้นเมื่อปี 2428 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดให้มีการสอบไล่สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2428 ถือว่าเป็นการสอบไล่ครั้งแรกในระบบการศึกษาไทย

 

 ภาพ : http://kbusociety.eduzones.com

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter