ศูนย์รวมที่สุดของเมืองไทย บันทึกเมืองไทย แปลก แปลกในเมื่องไทย ประเทศไทย เมืองไทย Thailand บันทึกลึกลับ

Records Gallery >> มนุษย์สังคมมนุษย์สังคม

กษัตริย์ไทยองค์แรก

 

 

        พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรก ทรงครองราชย์สมบัติราวปี 1782 นับ ตั้งแต่ไทยรวมตัวเป็นราชอาณาจักรมีอำนาจเป็นปึกแผ่น เป็นอิสระจากอิทธิพลขอม และก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้น

 

                                                  

 

        ภาพ : http://th.wikipedia.org

 

 

แบ่งปัน Facebook
Top 5 Poppular Records


เพลงบันทึกไทยที่ 1 บันทึกไทย
บันทึกไทย
Flag Counter